Aktivni projekti

Reciklažno dvorište Tovarnik

Naručitelj: Općina Tovarnik    

Status: Watmont d.o.o. – Cestorad d.d. - zajednica ponuditelja 

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta u Tovarniku

Godina izvođenja: 2020.

 

tovarnik4
tovarnik3
tovarnik2
tovarnik1