Investitori

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Autoklub Vinkovci

Brodsko-posavska županija
Boso d.o.o. Vinkovci

Croatia osiguranje d.d. Zagreb

Dom Zdravlja Županja
Dom Zdravlja Vinkovci
Državna geodetska uprava

Grad Vinkovci
Grad Zagreb
Gradsko gospodarstvo Vinkovci
Grad Ilok
Grad Slavonski Brod
Grad Ivanić-Grad
Gospodarstvo Gorjani
Galmir-mont d.o.o. Vinkovci

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Vinkovci

KBC Osijek

Ministarstvo rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Ministarstvo za javne radove, obnovu i gradit.
Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Ministarstvo obrane RH
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Nexus d.o.o. Cerna
Nucleus d.o.o. Osijek
Nexe gradnja d.o.o. Našice
Nevkoš d.o.o. – Vinkovci

Osječko-baranjska županija
Osnovna škola Stankovci
Osnovna škola Darda
Općina Negoslavci
Općina Nuštar
Općina Cerna
Općina Lovas
Općina Drenovci
Općina Vrpolje
Općina Vrbanja
Općina Babina Greda
Općina Tompojevci
Općina Sikirevci
Obrt „CD Design“ Vinkovci

Središnji državni ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Tvornica ulja Čepin
Teo d.o.o. Belišče

Vukovarsko- srijemska županija
Vinil d.o.o. Vinkovci

Zagrebačka županija

Žito d.d. Osijek
Župa Lovas
Župa Svetog Mihaela Arkanđela – D. Miholjac